FR DE EN

Beursdata en praktische info

Opbouw van de standen
18 april, dinsdag voor alle standhouders met naakte oppervlakte, (niet voor modulestanden)
08.00 - 22.00: vrachtwagens toegelaten
19 april, woensdag voor alle standhouders,
08.00 - 14.00: vrachtwagens toegelaten
14.00 - 20.00: afwerking stand
alle standen moeten om 20.00 uur ingericht zijn

Vervroegde opbouw is enkel mogelijk mits toelating van Artexis en mits betaling van de door Artexis aangerekende kosten.

beursdagen

20 april, donderdag 10.00 - 18.00: open voor publiek
9.00 - 19.00 open voor exposanten
21 april, vrijdag 10.00 - 18.00: open voor publiek
9.00 - 19.00 open voor exposanten
22 april, zaterdag 10.00 - 18.00: open voor publiek
9.00 - 24.00: open voor exposanten
afbouw
22 april, zaterdag 18.30 - 24.00: de poorten gaan pas open om 18.30, als alle bezoekers de hal hebben verlaten.
23 april, zondag 08.00 - 18.00
(24 april, maandag) Bij hoge uitzondering kunnen maandag nog standmaterialen weggehaald worden, mits toelating van Artexis en mits betaling van de extra uren bewaking en andere kosten die door Artexis zullen worden aangerekend.


Exposantendossier REVA
Na uw inschrijving ontvangt u een exposantendossier van REVA met uw dossiernummer. Het is noodzakelijk dit nummer steeds te vermelden bij briefwisseling en bestellingen met het secretariaat van REVA. In dit dossier zit alle nuttige informatie over de diensten van REVA als organisatie.


Diensten Artexis
Artexis zal u tijdig de ‘Online Toolbox’ mailen met de technische gegevens voor het huren van bijkomende goederen, het aansluiten van telefoon, elektriciteit, enzovoort.

Contactpersoon Artexis
Catherine De Landsheer
Tel 0032(0)9 241 94 42
exhibitor@artexis.com


Uw publiciteit in REVAzine

Als exposant krijgt u exclusief de mogelijkheid om in het REVAzine 2017 te adverteren. Dit magazine wordt over de ganse sector verspreid en door een advertentie kan u de aanwezigheid van uw firma of vereniging op REVA 2017 duidelijk aankondigen.
In september 2016 zal REVA u daarvoor contacteren.

Zie ook menu Publiciteit

Enkele praktische en technische afspraken (zie ook deelnemingsreglement)
  • De inschrijving via de website, geldt als bindende overeenkomst. De toelating tot het opbouwen van de stand en het effectief deelnemen aan de beurs kan pas na de volledige betaling van de factuur.
  • Exposanten die samen een standplaats willen huren moeten dat melden aan het secretariaat. Zij dienen zich apart in te schrijven als exposant en worden apart gefactureerd. In de andere gevallen kan men pas als aparte exposant vermeld worden op de website en promotiemateriaal ontvangen, als de bijkomende exposant het dossierkost betaalt.
  • Opties op een standplaats blijven één maand geldig in de periode vóór 1 januari 2017 en één week in de periode na 1 januari 2017 en dit tot 24 maart 2017 tenzij anders bepaald door het REVA-secretariaat. De inschrijvingstermijn loopt af op 24 maart 2017. Wie later inschrijft, kan nog deelnemen als er nog plaats is, maar betaalt wel 15% meer op de inschrijvingsprijs, dit om alle wijzigingskosten te dekken.
  • Exposanten, die op hun stand een attractie willen organiseren, waar publiek naar komt kijken, moeten dit eerst aanvragen aan REVA, omwille van mogelijke hinder voor andere exposanten. Denk ook aan de kosten voor Sabam.
  • Bij annulering van deelname: zie beursreglement: 2. Huurprijs.
  • Volgens het deelnemingsreglement kunnen kleine producten met een maximum waarde van ongeveer € 100 op de beurs worden verkocht. Let er wel op dat deze producten moeten geprijsd zijn, inclusief btw, dit om problemen met de btw-inspectie te vermijden.
  • In alle hallen en kantoren van Flanders Expo geldt een totaal rookverbod, zowel tijdens de opbouw, de beursdagen en de afbouw, dus ook op de eigen stand.
  • In de gangen van de beurs geldt uit veiligheidsoverwegingen een snelheidsbeperking van 5 km/uur voor alle voertuigen (fietsen, rolstoelen, scooters,...)