FR DE EN

Exposant

UNIA - Interfederaal Gelijkekansencentrum

Contacteer ons via
http://www.unia.be  -  tim.claerhout@unia.be

Adres
Koningstraat 138, 1000 Brussel
Tel: 022 12 30 25

Fax:
Gsm:
Website: http://www.unia.be
Omschrijving

Unia ijvert voor gelijke kansen

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ondersteunt mensen met een handicap (en/of hun omgeving) die het slachtoffer zijn van discriminatie of die menen dat hun fundamentele rechten geschonden worden.

Unia werkt actief rond b.v. het bevorderen van inclusief onderwijs, het verbeteren van de kansen van personen met een handicap op de arbeidsmarkt, rechts- en handelingsbekwaamheid, ondersteuning op maat en toegankelijkheid.

Unia helpt individuele burgers met eerstelijnshulp, door het onderzoeken van individuele meldingen, en werkt ook beleidsaanbevelingen en standpuntnota’s. Elke concrete situatie wordt getoetst aan de antidiscriminatiewet en/of het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Gediscrimineerd? Contacteer Unia

Unia is er voor iedere burger. De diensten van Unia zijn gratis, nabij en toegankelijk. Je kan je online melden of bellen naar het gratis nummer 0800 12 800 (tijdens de kantooruren).Rubrieken