FR DE EN

Exposant

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap

Contacteer ons via
http://www.handicap.fgov.be  -  evelien.devos@minsoc.fed.be

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 150 , 1000  Brussel
Tel: 0800 987 99

Fax: 02 509 81 85
Gsm:
Website: http://www.handicap.fgov.be
Omschrijving
Heb je een beperking? Dan kan je bij de FOD Sociale Zekerheid terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je sociale en fiscale maatregelen kan aanvragen bij andere instanties. Opgelet: voor sommige van deze maatregelen is de erkenning van de handicap niet voldoende, maar moet je ook een tegemoetkoming ontvangen. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, heb je recht op een uitkering. Zo is er de inkomensvervangende en integratietegemoetkomig voor volwassenen tussen 21 en 65 jaar, en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor 65-plussers. Wij erkennen ook de handicap bij kinderen in het kader van de bijkomende kinderbijslag. Ten slotte levert de FOD de parkeerkaart voor personen met een handicap af.

Rubrieken
• autisme: informatie en advies
• bejaarden: informatie en advies
• blinden en slechtzienden: informatie en advies
• doven en slechthorenden: informatie en advies
• lichamelijke handicaps: informatie en advies
• meervoudige handicaps: informatie en advies
• motorische handicaps: informatie en advies
• overheidsdiensten
• tegemoetkomingen: informatie en advies
• verstandelijke handicaps: informatie en advies
• vervoer: informatie en advies