FR DE EN
Wat factureert REVA?
  • De all-in standen, zoals beschreven bij 'Formules en Prijzen'.
  • De verhuur van de naakte oppervlakte.
  • Publiciteit in REVAzine


Wat factureert Artexis?
  • De parkeerkaarten voor exposanten die via de Toolbox besteld werden.
  • De opbouw van een modulestand zoals beschreven in ‘Formules en Prijzen’.
  • Alle meubilair en standinrichting die via de Toolbox bij Artexis wordt gehuurd (voor zover ze niet in een modulestand zijn opgenomen).
  • Alle kosten van aansluiting en verbruik van water, elektriciteit, telefoon, internet, enzovoort (voor zover ze niet in een modulestand zijn opgenomen).
  • Alle extra kosten voor standopbouw, huur van hoogtewerkers, enzovoort