FR DE EN

Hoe een stand kiezen?

Er is een diversiteit van groottes en uiteraard kunnen er combinaties gemaakt worden.
Via de website kan u bij het inschrijven een voorkeur vermelden. Het plan wordt wekelijks aangepast zodat u ziet welke standen nog beschikbaar zijn.

Het organisatiecomité zal zoveel als mogelijk rekening houden met uw wensen, doch u begrijpt dat verschuivingen mogelijk zijn om van de beurs een aantrekkelijk geheel te maken.

Na uw inschrijving ontvangt u een voorlopige plaatsbepaling van uw stand en als alle inschrijvingen zijn gekend, worden ze definitief. Uiteraard wordt u voor elke wijziging geraadpleegd.

Sommige plaatsen hebben reeds een bestemming. Zo zijn de standen V.08 tot en met V.24 voorbehouden voor verenigingen en vzw's zonder commerciële activiteiten die een 'mini stand all-in' huren.

Wie een stand wenst die afwijkt van de indeling op het plan, neemt zo snel mogelijk contact op met het secretariaat.

Op het plan ziet u op regelmatige afstanden telkens twee gekoppelde vierkanten. Dit zijn de plaatsen waar energieaansluitingen mogelijk zijn. Vooral de exposanten die in het middenblok staan en grotere standen nemen dienen hiermee rekening te houden bij de opbouw van hun stand.

De aangerekende dossierkost omvat het inschrijvingsrecht, administratie- en de promotiekosten.