FR DE EN
REVAkids

Na het succes van 2015 met meer dan 350 leerlingen uit 16 verschillende scholen uit Gent, wordt REVAkids groter. Niet enkel voor de scholen uit Gent (de steun van Schepen Elke Decruynaere blijft) maar voor gans Oost-Vlaanderen en wie van verder wil komen is ook welkom.

Op zaterdag 22 april zetten wij REVAkids open voor jeugdbewegingen die hetzelfde programma willen uitwerken (voor dezelfde leeftijd uiteraard).

Wij bieden uw leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de beurs en dit met pedagogische omkadering.
Op de beurs zelf wordt uw klas(of groep) ontvangen door een aantal leerkrachten uit het lager onderwijs en studenten/docenten ergotherapie van de Hogeschool Gent. Er is een ontmoetingsruimte voorzien en de leerlingen krijgen ter plaatse uitleg over het verdere verloop van het bezoek. Leerkrachten, studenten en docenten bouwen verder op wat al in de klas werd verteld. De kinderen weten dat er mensen zijn die met een beperking leven, maar wat dan? Hoe gaan die mensen daarmee om? Hoe kunnen zij hun leven vergemakkelijken? Op de beurs krijgen uw leerlingen hierop een antwoord. Aan de hand van de standen op de beurs wordt een kwartetspel opgesteld met verschillende categorieën van hulpmiddelen. Die worden met de kinderen besproken door middel van pictogrammen en situaties. Nadien krijgen de leerlingen deze categorieën en pictogrammen op een werkblad, in de vorm van een boekje. Vervolgens verkennen ze de beurs in hun eigen tempo in kleinere groepjes of met de volledige klas en vullen ze de categorieën aan. Uiteindelijk komt een echt kwartetspel tot stand. Als er meerdere kleine groepjes gevormd worden is extra begeleiding vanuit de school/groep wenselijk.

Na uw bezoek krijgt u via mail een blanco versie van dit kwartetspel, samen met de spelregels en een aanvullende lijst van mogelijke antwoorden. Op die manier kunt u met uw leerlingen bespreken wat jullie op de beurs zagen en welke antwoorden jullie het meest relevant vinden voor het spel. De kinderen beslissen dus mee over de inhoud van het spel. U kunt het naar believen kopiëren om het later te spelen ter evaluatie en afronding van het bezoek.
Scholen die met graadsklassen werken kunnen het derde leerjaar laten aansluiten bij het vierde leerjaar, zoals zij gewoon zijn in de klas.

U kan zich hier inschrijven en u ontvangt nadien het voorbereidend lespakket.

Als u zich heeft ingeschreven wordt de naam van de school/groep in het uurrooster vermeld. Wie zich inschrijft, wordt ook echt verwacht.

Jeugdbewegingen met groepen groter van 25, kunnen zich voor zaterdag meteen tweemaal inschrijven als ze met de grote groep willen komen.

Je kan helaas niet meer inschrijven.