FR DE EN

Technische informatie standenbouw


(zie ook deelnemingsreglement)

  • De wanden die uitgeven op de gangen moeten open zijn en voor het publiek toegankelijk. Afwijkingen moeten bij REVA worden aangevraagd (freddy@reva.be).
  • Alle wanden die contact hebben met een buur moeten tot op 2,5 meter hoogte zijn afgewerkt.
  • De wand zelf mag niet hoger zijn. Er mag pas hoger worden gebouwd vanaf één meter afstand van de wand van de buur en als de constructie of de reclame voor hem niet hinderend is. Doorzichtige opbouwprofielen op de hoeken van de stand vormen hierop een uitzondering, maar tussen de profielen mogen de wanden zelf niet hoger zijn dan 2,5 meter. Wie hoger wil bouwen dient dit aan te vragen bij REVA en de goedkeuring te hebben van de rechtstreekse buren (freddy@reva.be).
  • Indien u op de door u gekozen oppervlakte door een standenbouwer een stand laat bouwen, conform die afmetingen en oriëntering, zullen wij bij de definitieve toewijzing daar zeker rekening mee houden. Gelieve ons hiervan duidelijk te verwittigen op het inschrijvingsformulier en het is wenselijk om een ontwerp van uw stand naar REVA op te sturen of door te mailen. (freddy@reva.be)
  • Als u met onderaannemers werkt, dient u het formulier 'Attest afstand van verhaal' dat in de exposantenmap zit (deel 9), ingevuld terug te sturen.
  • Artexis zal u tijdig de 'Toolbox' on-line aanbieden, met de technische gegevens en richtlijnen voor het opbouwen van de stand, het huren van bijkomende goederen, het aansluiten van telefoon, elektriciteit, enzovoort.

Ter info
'Flanders Expo' is de naam van het geheel van de beurshallen.
'Artexis' is de naam van de nv die deze hallen beheert.Opbouw van de standen
18 april, dinsdag voor alle standhouders met naakte oppervlakte, (niet voor modulestanden)
08.00 - 22.00: vrachtwagens toegelaten
19 april, woensdag voor alle standhouders,
08.00 - 14.00: vrachtwagens toegelaten
14.00 - 20.00: afwerking stand
alle standen moeten om 20.00 uur ingericht zijn

Vervroegde opbouw is enkel mogelijk mits toelating van Artexis en mits betaling van de door Artexis aangerekende kosten.

afbouw
22 april, zaterdag 18.30 - 24.00: de poorten gaan pas open om 18.30, als alle bezoekers de hal hebben verlaten.
23 april, zondag 08.00 - 18.00
(24 april, maandag) Bij hoge uitzondering kunnen maandag nog standmaterialen weggehaald worden, mits toelating van Artexis en mits betaling van de extra uren bewaking en andere kosten die door Artexis zullen worden aangerekend.