Belangrijke informatie

Hieronder vind je een selectie uit het deelnemingsreglement. Voor het volledige overzicht van afspraken verwijzen we naar het beursreglement op de website. Dit overzicht vervangt in geen enkel geval het beursreglement.

Lijntekening Lijntekening
  • De inschrijving via de website geldt als bindende overeenkomst.
  • De toelating tot het opbouwen van de stand en het effectief deelnemen aan de beurs kan pas na de volledige betaling van de factuur.
  • Tot 24 november ‘24 blijft een optie op een standplaats één maand geldig. Van 25 november tot 24 maart ‘25 blijft een optie één week geldig. Na 25 maart kan geen optie meer genomen worden.
  • Informatie over de kosten bij annulatie vind je in hoofdstuk 5 van het beursreglement.
  • Exposanten die samen een standplaats willen huren moeten dat melden aan het secretariaat. Zij dienen zich apart in te schrijven als exposant en worden apart gefactureerd. In de andere gevallen kan je pas als aparte exposant vermeld worden op de website en promotie­materiaal ontvangen, als de bijkomende exposant de dossierkost betaalt.
  • Het is verboden om monsters of drukwerken uit te delen buiten de stand of op gemeenschappelijke locaties zoals terrassen, inkomruimte, gangen, sanitair, parking …
  • In de gangen van de beurs geldt uit veiligheidsoverwe­gingen een snelheidsbeperking van 5 km/uur voor alle voertuigen (fietsen, rolstoelen, scooters …).
  • Exposanten die op hun stand een attractie willen orga­niseren waar publiek naar komt kijken, moeten dit eerst aanvragen aan REVA, omwille van mogelijke hinder voor andere exposanten. Denk ook aan de kosten voor Sabam en de Billijke Vergoeding, indien van toepassing.
  • Het is verboden om voorwerpen te plaatsen buiten de omtrek van de gehuurde oppervlakte.
  • Het is de exposanten toegelaten om in beperkte mate producten rechtstreeks op de stand aan de bezoekers te verkopen. In voorkomend geval geldt er een maximale stukprijs van €120,- incl. btw en dient deze prijs duidelijk zichtbaar te zijn.