Hoe een stand kiezen

Je kan tussen verschillende groottes kiezen voor je stand en combinaties maken van verschillende standen op het beursplan. Vermeld je voorkeurplek en de gewenste grootte op het inschrijvingsformulier.

Lijntekening Lijntekening

Op het beursplan op de website zie je welke plaatsen nog beschikbaar zijn.

Na je inschrijving ontvang je een voorlopige standplaats. Verschuivingen zijn soms onvermijdelijk om organisatorische redenen. Uiteraard nemen we voor elke wijziging met jou contact.

Zijn er meerdere kandidaten voor eenzelfde plaats? Het tijdstip van inschrijving bepaalt wie voorrang krijgt.

Enkel verenigingen zonder handelsactiviteit kunnen een all-instand van 6 m2 reserveren, zoals je kan lezen op de pagina over huurprijzen en kortingen. Natuurlijk kunnen die ook voor een grotere plek kiezen op de beurs.

Heb je een aanbod voor blinden en slechtzienden, ben je actief in de toeristische sector of wil je met een overheidsdienst aanwezig zijn op REVA? Dan kom je in aanmerking voor één van de zones die voor deze exposanten zijn voorbehouden. Meer daarover verder in deze brochure, in het hoofdstuk ‘thema’s op REVA’.

Op het plan zie je op regelmatige afstanden telkens twee kleine gekoppelde vierkanten. Dat zijn de plaatsen waar water- en energieaansluitingen mogelijk zijn. Houd hiermee rekening bij de keuze van je standplaats en bij de opbouw van je stand. Zeker ook als je oppervlaktes combineert.

Bezoekers op REVA