Technische info standenbouw

Hieronder vind je een selectie uit het deelnemingsreglement. Voor het volledige overzicht van afspraken verwijzen we naar het beursreglement op de website. Dit overzicht vervangt in geen enkel geval het beursreglement.

Lijntekening Lijntekening
  • Houd rekening met de aansluitingspunten voor energie.
  • De wanden die uitgeven op de gangen moeten open zijn en toegankelijk voor het publiek.
  • Alle wanden die contact hebben met een buur moeten tot op 2,5 meter hoogte zijn afgewerkt. De wand mag niet hoger of lager zijn. Je mag pas hoger bou­wen vanaf één meter afstand van de wand van je buur en de constructie of reclame hem niet hindert. Wie hoger wil bouwen dan 2,5 m dient dit aan te vragen bij REVA en de goedkeuring te hebben van de rechtstreekse buren.
  • Wie met toestemming hoger bouwt dan 2,5 m zorgt ervoor dat het deel van de achterkant van de wand dat hoger is dan 2,5m mooi afgewerkt is (egale panelen, geen kabels zichtbaar…).
  • Iedere stand dient te worden verlicht.
  • Minstens één maand voor de aanvang van de beurs bezorg je het ontwerp van je stand aan REVA vzw en Easyfairs.
  • Werk je met onderaannemers dan dien je het formulier ‘Attest afstand van verhaal’ ingevuld terug te sturen. Je ontvangt dit formulier na inschrijving.
  • Flanders Expo/Easyfairs stelt een online bestelformulier ter beschikking waar elke exposant bijkomend materiaal en diensten (meubilair, elektriciteit …) kan bestellen, en bezorgt de exposant de nodige info om toegang te hebben tot dat formulier.

TER INFO

  • ‘Flanders Expo’ is de naam van het geheel van de beurshallen.
  • ‘Easyfairs’  is de naam van de nv die deze hallen beheert.
Foto van standen op REVA2023