Toerisme Oost-Vlaanderen wil dat het toeristisch-recreatief aanbod in Oost-Vlaanderen opgebouwd is vanuit sterk, inclusief en duurzaam toeristisch ondernemerschap, met belevingen die door bezoekers en inwoners als kwalitatief ervaren en erkend worden.
Vakantie is een zinvolle vrijetijdsbesteding, belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend! Toerisme Oost-Vlaanderen levert inspanningen om drempels in de vakantieketen weg te werken. We streven dan ook zoveel als mogelijk naar een toegankelijk, bruikbaar en betaalbaar aanbod voor iedereen, onafhankelijk van lichamelijke mogelijkheden, leeftijd en financiële situatie. Denk maar aan onze toegankelijke fiets- en wandelroutes en Rap op stapkantoren die het toegankelijk aanbod bundelt.