'De Astma en Allergiekoepel vzw is een informatie en documentatiecentrum rond astma en allergie. Zij verdedigt als patiëntenvereniging de belangen van astmatische en allergische personen in de ruimst mogelijke zin.

De Astma en Allergiekoepel vzw verstrekt correcte en ongebonden praktische informatie over astma en allergie in een eenvoudig verstaanbare taal en is gericht naar astmatische en allergische personen, hun familie, hun omgeving (werk, school, vriendenkring, vereniging) en professionele hulpverleners.

Heeft u nog vragen over astma en allergie, aarzel niet ze ons te stellen via e-mail info@astma-en-allergiekoepel.be, website www.astma-en-allergiekoepel.be of gratis infolijn 0800/84321.