BelevenisTafel: de touchscreen die verbindt

De BelevenisTafel brengt mensen bij elkaar. Al onze social & serious games nodigen uit tot samen ontdekken, samen ervaren en samen plezier maken.

De BelevenisTafel prikkelt uw doelgroep op speelse wijze om in gesprek te gaan met elkaar, te leren en te beleven. Zo zorgt de BelevenisTafel voor meer verbinding en communicatie: in de ouderenzorg, in de zorg voor mensen met een handicap, in bibliotheken en musea.