Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.000 blinde en slechtziende
personen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo biedt de Brailleliga naast ondersteuning in
het dagelijks leven ook begeleiding op en op weg naar de arbeidsmarkt en organiseert ze
aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel België en heeft haar
hoofdzetel in Brussel. Meer informatie: www.braille.be.