Het CARA evalueert de rijgeschiktheid van personen met een lichamelijke en/of cognitieve functiestoornis. Alle (kandidaat)bestuurders kunnen op het CARA terecht waar een multidisciplinair team de voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het rijbewijs vastlegt en de eventuele aanpassingen aan het voertuig bepaalt rekening houdend met de wettelijke criteria, en de hedendaagse noden, wensen en techniek. Het CARA adviseert ook mbt transfers en vervoer mbv rolstoelen.