De BeleefTV is een interactieve, mobiele activiteitentafel, speciaal ontwikkeld voor mensen met
dementie of met een verstandelijke beperking. Het spelen van stimulerende spelletjes, het luisteren
van muziek en het ophalen van herinneringen brengt de bewoners van zorginstellingen dichter