DG Personen met een handicap werkt aan een inclusieve samenleving en heeft als taak de impact van een handicap op het dagelijks leven te beoordelen, zowel op het vlak van werk als vrije tijd. Op basis van deze evaluatie kennen we rechten toe, zoals financiële tegemoetkomingen, de parkeerkaart en attesten die recht geven op sociale en/of fiscale voordelen.
De DG voor Personen met een handicap stelt alles in het werk om deze rechten voor iedereen toegankelijk te maken. Het doel is de zelfstandigheid van personen met een handicap in de samenleving te vergroten.
Kom langs op onze stand voor meer informatie!