'Doof Vlaanderen verenigt en empowert alle dove en slechthorende mensen met respect voor hun diversiteit.
We verdedigen en promoten Vlaamse Gebarentaal en dovencultuur als een verrijking voor de samenleving.
Én we komen op voor gelijke rechten voor dove en slechthorende mensen in de samenleving.
Concreet betekent dit dat Doof Vlaanderen streeft naar:
- Volwaardig "burgerschap" met gelijke rechten en kansen voor iedere dove en slechthorende persoon, rekening houdend met de grote diversiteit binnen de brede dovengemeenschap
- Het beschermen, behouden en versterken van de taalkundige en culturele identiteit van dove en slechthorende personen
- Het behouden en versterken van de gemeenschapsvorming, maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit binnen de brede dovengemeenschap
- Volledige zelfbeschikking van dove en slechthorende mensen als burger binnen de samenleving
- Als kennis- en expertisecentrum hét aanspreekpunt zijn voor iedereen die zelf doof of slechthorend is en/of belangstelling heeft voor doofheid/slechthorendheid en aanverwante thema’s