Ergotherapie Vlaanderen/ EDiTh, Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis

  • streeft naar een breed dekkend Vlaams ergotherapeutennetwerk
  • een duidelijk overzicht wie waar werkt binnen de eerste lijn
  • bevordert samenwerking tussen ergotherapeuten werkend in dienstverband en de zelfstandigen
  • creëert de brug van de tweede naar de eerste, zelfs nulde lijn
  • ijvert voor continuïteit van de geïntegreerde ergotherapeutische zorg

Ze wil een brug slaan tussen ergotherapeuten in dienstverband (OCMW, mutualiteiten en CLB) en de specifieke expertise van de zelfstandigen. Hun benaderingswijze is complementair, hun samenwerking daardoor verdiepend en verbredend.

EDiTh’s  kringwerking biedt hiertoe een forum om collega’s samen te brengen, om kennis en ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen met andere ergotherapeuten en een draagvlak te creëren voor de profilering van ons beroep.

EV ijvert voor betaalbare eerstelijns ergotherapie.

Help ons groeien, meld je aan en word lid.

edith@ergotherapie.be