'De Federale Overheidsdienst Economie ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.
Bouwen aan de economie van morgen, dat is werken voor de FOD Economie!
Werken bij de FOD Economie betekent toetreden tot een team van bijna 2.000 medewerkers die er elke dag alles aan doen om de Belgische en internationale economische markten beter te begrijpen, om op die manier zijn stakeholders te kunnen helpen en te beschermen.
De FOD Economie wil een inspirerende en flexibele organisatie zijn die zich bekommert om het welzijn van zijn medewerkers en efficiënt omgaat met haar middelen. Onze FOD biedt een dynamische werkomgeving met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren in het evenwicht tussen privé- en gezinsleven door de nodige flexibiliteit te bieden. Naast de mogelijkheid tot telewerken, ontvangt elke werknemer 31 vakantiedagen per jaar en een competitief salarispakket.