Life & Mobility is een Nederlandse, innoverende producent van rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het maatschappelijk leven.
Voor hen willen we grenzen verleggen. Met innovatieve en onderscheidende oplossingen die een verdere maatschappelijke participatie en ontplooiing mogelijk maakt.
De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Veranderende zorgbehoeften en inzichten op het gebied van mobiliteit hebben hierop grote invloed. Met een eigen research en ontwikkelingafdeling spelen we daar adequaat op in. We werken daarbij nauw samen met alle partners in de zorgketen. Dat is voor ons de basis om de individuele gebruiker de allerbeste oplossing te bieden. Een oplossing die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven.
Daarom zeggen wij: Inspired by Life