PIA staat voor Partner in Assistentie en richt zich tot personen die via hun persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijk assistentiebudget (PAB) een persoonlijke assistent willen inschakelen. PIA maakt het mogelijk voor budgethouders om zelf werkgever te worden van hun persoonlijke assistent en biedt begeleiding in deze rol, waardoor budgethouders meer controle krijgen over hun ondersteuning.

PIA vormt een geheel met ADO Icarus en Focus op Emancipatie. ADO Icarus is een vergunde zorgaanbieder en heeft als hoofdactiviteit het aanbieden van woonondersteuning in de vorm van 24/24u assistentie zodat budgethouders zelfstandig kunnen wonen en leven. Onze werking is verspreid over heel Vlaanderen en we beschikken momenteel over 12 diensten waar we deze vorm van woonondersteuning aanbieden. Daarnaast bestaat ons aanbod ook uit een dienst persoonlijke assistentie (DPA), alarmassistentie en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Meer informatie over ons aanbod binnen ADO Icarus vind je op www.ado-icarus.be.

Focus op Emancipatie is een erkende vrijwilligersorganisatie waarop budgethouders en andere personen met een zorgnood beroep kunnen doen om vrijwilligers in te schakelen voor hun ondersteuning. Wij verzorgen het administratieve luik. Voor meer informatie over onze vrijwilligerswerking kan je terecht op www.vrijwilligerswerking.be.

Binnenkort breiden we onze dienstverlening uit met een platform voor deeleconomie.