'Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motorische beperking.
Wij bieden ondersteuning, zorg en onderwijs, met een warm hart.
Ons doel? Kinderen, jongeren en volwassenen laten groeien tot individuen met een optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Ons aanbod:
• kleuter-, basis- en secundair onderwijs
• zorg- en woonfaciliteiten voor volwassenen
• ondersteuning thuis door een persoonlijke assistent
• informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen
• verblijf, dagopvang en begeleiding voor kinderen en jongeren
• ondersteuning van kinderen, jongeren en leerkrachten in het reguliere onderwijs
• advies, begeleiding en training van het kind, ouders en andere betrokkenen in de eigen leer-en
leefomgeving