Symfoon, Vlaams blinden- en slechtziendenplatform, bouwt aan inclusie vanuit de kracht van blinde en slechtziende personen. Door ontmoeting en dialoog tussen mensen met en zonder visuele handicap te stimuleren, willen we komen tot een kansrijke samenleving. Zo willen we bekomen dat er beweging is in het denken, handelen en zijn van mensen.
Symfoon gelooft in de maakbaarheid van de maatschappij aan de hand van sociaal-cultureel bewegen. Via maatschappelijke actie, sensibiliseren, informeren en vormen richten wij ons naar de hele samenleving. In ons opzet om die samenleving meer inclusief te maken, baseren wij ons op drie pijlers: informeren, kansen creëren en samenwerken.