TolBo staat voor ‘Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties’.
De keuze van de naam is niet toevallig. Lokale besturen worden door de hogere overheid immers steeds meer gezien als de draaischrijf van het welzijnsbeleid in al zijn facetten.
Door een referentiekader en goede voorbeelden aan te reiken, hoopt onze vzw het maatschappij bewustzijn rond ‘toegankelijkheid’ te vergroten. De zorg voor een toegankelijke en inclusieve samenleving is een opdracht van en voor zowel met mensen met als zonder beperking.
Voor ons is integreren een werk-woord. De levenskwaliteit van mensen met een functiebeperking wordt immers sterk bepaald door de mate waarin ze kunnen participeren aan de samenleving.