Team TOM (tewerkstellingsondersteunende maatregelen) van VDAB zet zich in om mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te zetten en te houden met financiële en materiële tegemoetkomingen.
  • De Vlaamse ondersteuningspremie (binnenkort Individueel maatwerk) voor werkgevers: mensen met een arbeidsbeperking kunnen aan de slag met begeleiding of aanpassingen aan het takenpakket.
  • Terugbetaling van arbeidsgereedschap, -kleding en aanpassing van de werkplek.
  • Ondersteuning van een tolk voor doven of slechthorenden.
  • Terugbetaling verplaatsingskosten.
  • Team TOM voorziet de toegang tot de sociale economie voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben op de werkvloer of aan werk op maat.