De Kade streeft naar een inclusieve samenleving die mensen met een visuele beperking gelijke kansen biedt. Aan de hand van gespecialiseerde ondersteuning in de zorg en in het onderwijs maken we voor veel kinderen, jongeren en volwassenen een wereld van verschil.
We bieden ondersteuning bij slechtziendheid, blindheid of mensen met Centraal Visuele Inperking. Ook in combinatie met bijkomende zorgvragen.
De ondersteuning vindt plaats thuis of in samenwerking met een andere zorg- of onderwijsomgeving of in Brugge, in het bijzonder lager of secundair onderwijs en de gespecialiseerde zorg.
Vanuit De Kade hebben wij een aanbod op maat en ruime ervaring met de doelgroep !
Wij geven informatie , advies en stimuleren van de visuele ontwikkeling.