'Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, verstandelijke beperking in de regio Middenkust.
In Duinhelm beschouwen wij mensen met een beperking als volwaardige en evenwaardige burgers die zich in de maatschappij bewegen. Wij willen oog hebben voor de bijzondere mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
Op het vlak van wonen begeleidt Duinhelm (jong)volwassenen in hun zoektocht naar een geschikte individuele woning. Duinhelm organiseert ook andere vormen van groepswonen waar mensen samenleven. Hierbij wordt ondersteuning op maat geboden, naargelang de noden en wensen van de cliënten.
Op het vlak van werken ondersteunt Duinhelm, (jong)volwassenen met een beperking die zich op een aangepaste en betekenisvolle wijze inzetten in de maatschappij, onder de vorm van samenwerken in het dagcentrum, in de ateliers , individueel werk of arbeidszorg.